Я можу перевстановити Windows 7, не торкаючись моєї існуючої установки подвійний завантаження Ubuntu?

Кольоровий текст в терміналі не відображається навіть після того, як ООН, коментуючи force_color_prompt=так в .bashrc наступне. У мене є, щоб перезавантажити .bashrc по видачі . ~/.bashrc і команду, перш ніж він набуде чинності.

.bashrc наступне

# ~/.bashrc наступне: виконується в bash(1) для входу снарядів.
# дивись /usr/частки/док/Баш/приклади/запуск файлів (в пакеті Баш-док)
# приклади

# Якщо не працює в інтерактивному режимі, нічого не роби
[ -з "$з PS1" ] && повернення

# не ставте повторювані рядки, або рядки, що починаються з пробілу в історії.
# Дивіться bash(1) додаткові варіанти
HISTCONTROL=ignoreboth

# дозапис у файл історії, не перезаписати його
shopt -з histappend

# для встановлення історії довжина див. HISTSIZE і HISTFILESIZE в bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# перевіряємо розмір вікна після кожної команди і, при необхідності,
оновлення # значення рядків і стовпців.
shopt -з checkwinsize

# Якщо встановлено, візерунок "**" використовується в контексті розширення
матч # всі файли і нуль або більше директорій та піддиректорій.
#shopt -з globstar

# зробити більш зручним для нетекстових файлів вхідних даних, див. lesspipe(1)
[ -X в /usr/Бен/lesspipe ] && функція eval "$(Шелл=/Бен/ш lesspipe)"

# набір змінних визначення кореневого каталогу ви працюєте в (використовується в рядку нижче)
якщо [ -з "$debian_chroot" ] && [ -р в /etc/debian_chroot ]; тоді
 debian_chroot=$(кішка /і т. д./debian_chroot)
інтернет

# накрию рядка (номери-колір, якщо ми не знаємо, що ми хочемо" колір)
випадку "$строк" у
 в xterm-колір) color_prompt=так;;
эсок

# розкоментувати для кольорового підкажіть, якщо термінал має можливість; виявилося
# за замовчуванням відключена, щоб не відволікати користувача: фокус у вікні терміналу
# повинен бути на вихід з команди, не підкажеш
force_color_prompt=так

якщо [ -н "$force_color_prompt" ]; потім
 якщо [ -Х /УСР/бін/вихід ] && вихід setaf 1 >&/dev/нуль; тоді
 # У нас є підтримка кольору; гадаю, він сумісний з ECMA-48
 # (ІСО/МЕК-6429). (Відсутність такої підтримки буває вкрай рідко, і такі
 # у разі, як правило, на підтримку читання, а не setaf.)
color_prompt=так
ще
color_prompt=
інтернет
інтернет

якщо [ "$color_prompt" = "так"]; потім
 PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
ще
 І PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
інтернет
зняття color_prompt force_color_prompt

# Якщо це в xterm встановити заголовок user@host:dir
випадку "$строк" у
в xterm*|rxvt*)
 І PS1="\[\е]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)} і\U@\H: в \ш\а\]$ПС1"
;;
*)
;;
эсок

# включити колір підтримка LS і також додати псевдонімів
якщо [ -Х /УСР/бін/dircolors ]; тоді
 тест -Р ~/.dircolors && функція eval "$(dircolors -б ~/.dircolors)" || функція eval "$(dircolors -б)"
 псевдонім LS='LS з --колір=авто'
 #псевдонім dir='Доро ... колір=авто'
 #виртуальный_каталог псевдонім='виртуальный_каталог --колір=авто'

 псевдонім команди grep='grep-колір=авто'
 fgrep псевдонім='fgrep-колір=авто'
 для egrep псевдонім='для egrep --колір=авто'
інтернет

# інші ЛЗ псевдоніми
псевдонім Лл='ЛС-АЛФ'
псевдонім Ла='Заг -а'
псевдонім л='Заг -МВ'

# Додати "оповіщення" псевдонім для довгої команди. Використовувати ось так:
# сон 10; попередження
попередження псевдонім='повідомлення-відправити --терміновість=я "$([ $? = 0 ] && Ехо термінал || Echo помилка)" "$(історії|хвіст -Н1|СЕД -Е '\"З/^і\S*[0-9]\+\х*//;з/[;&|]\С*попередження$//'\")"'

# Визначень псевдонімів.
# Ви можете поставити всі доповнення в окремий файл, як
# ~/.bash_aliases, замість того, щоб додати сюди напряму.
# Дивись /usr/частки/док/Баш-док/приклади в Баш-док пакет.

якщо [ -Ф ~/.bash_aliases ]; тоді
 . ~/.bash_aliases
інтернет

# включити програмовані функції завершення (вам не треба включити
# це, якщо це вже включено в /etc/Баш.bashrc та /etc/профіль
# джерела /і т. Д./Баш.bashrc с).
якщо [ -Ф в /etc/bash_completion ] && ! shopt -ок в POSIX; потім
 . файл /etc/bash_completion
інтернет

[[ -s "на$дому/.РВМ/скрипти/РВМ" ]] && джерело "$дому/.РВМ/скрипти/РВМ"

набір | LS_COLORS дреп

LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:'
+207
WalkRay 22 лют. 2015 р., 16:27:21
18 відповідей

Я пам'ятаю цей епізод в Наруто, коли я був дитиною, де Наруто інструктори, які мали тканину над одним з його очей протягом усього серіалу, подивився в цей очей противника і отримав переміщуватися у вимір, де час минав дуже повільно. Людина, який він дивився в очі там був з купою клонів, неодноразово вдаривши його з катани.

Я прошу вибачення за мою відсутність знань в темі по назвам, але я чітко пам'ятаю, одна сцена, і я хотів би знати більше про це.

+774
biggs2007 03 февр. '09 в 4:24

Той, хто говорить від 6.5 до 9.5, але в основному із-за впливу рН на експлуатаційні параметри і якість води. Між 4 і 10.5, крім можливого подразнення вплив на людину може не бути дуже серйозними:

ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ

Вплив екстремальних значеннях рН призводить до подразнення очей, шкіри та слизових оболонок. Подразнення очей та загострення шкірних захворювань були пов'язані зі значеннями pH більше 11. Крім того, розчини рН 10-12.5 Як повідомляється, причиною волосяних волокон до набухання. У чутливих людей, подразнення шлунково-кишкового тракту можуть виникнути.

Впливу низьких значеннях рН може також призвести до аналогічних наслідків. Нижче рН 4, почервоніння і подразнення очей були зареєстровані, тяжкість яких зростає із зменшенням рН. Нижче рН 2.5, пошкодження епітелію є незворотнім і обширна. Крім того, оскільки рН може впливати на ступінь корозії металів, а також ефективність дезінфекції, вона може надавати непрямий вплив на здоров'я.

Висновки

Хоча рН, як правило, не має прямого впливу на споживачів води, це одна з найбільш важливих експлуатаційних параметрів якості води. Пильну увагу на контроль рівня pH необхідний на всіх стадіях водоочищення для забезпечення задовільного освітлення та дезінфекції води. Для ефективної дезінфекції з хлором, рН переважно менш ніж 8.

Рівень рН води, що надходить у розподільчу систему необхідно контролювати, щоб звести до мінімуму корозії трубопроводів і труб в системах побутового водопостачання. Невиконання цієї вимоги може призвести до забруднення питної води і несприятливого впливу на смак, запах і зовнішній вигляд. Оптимальний рН можуть змінюватися в залежності від постачання в залежності від складу води і характеру будівельних матеріалів, застосовуваних у системі розподілу, але часто знаходиться в діапазоні 6.5–9.5. Екстремальні значення рН можуть виникнути в результаті аварійних розливів, аварій, лікування і недостатньо вилікувати цементного розчину трубу накладки.

Хто: рН у питній воді: Довідковий документ для розробки керівництва ВООЗ щодо забезпечення якості питної води. ВООЗ/СДЕ - /ХТО/03.04/12.

+704
desmdpc 30 лип. 2013 р., 10:01:58
Інші відповіді

Пов'язані питання


Схожі питання

Я шукаю список більш високого класу мобільних робочих станцій, які добре працюють в Ubuntu/Kubuntu і також мають апаратний курсор.

Ось ілюстрація одного (з sciencesurvivalblog):

laptop pointer/joystick in keyboard

Я б не проти на MacBook Pro і обтирати його, але вони відмовляються використовувати покажчик палички і для мене, вони є надзвичайно ефективними. Я бачу великий потенціал для Lenovo пристроях ThinkPad, а також. Система 76 сказав, що вони не планують реалізувати покажчик залізними паличку так, щоб листя їх, як добре.

Будь-які ідеї?

+695
fredcallaway 26 лют. 2014 р., 20:51:01

Я працюю на биткоин платіжна система, яка генерує рахунки-фактури, оскільки рахунок-фактура від часу ми, як контролювати тарифи наші користувачі платять стільки, скільки можливо.

Чи можна створити запит на оплату BIP70, який визначає плату одержувач зобов'язаний сплатити (або у вихідні будуть підведені, або в цілому за операцію)? Ми можемо зробити наші власні перевірки, це питання є просто про створення платіжного вимоги (якщо bip70 специфікацій дозволяє для певних зборів).

+608
Daryl Walters 16 січ. 2010 р., 08:04:00

Відтворюється на Делл XPS 13[1], там, здається, реальна проблема, що випливають із зіткнення між графічними драйверами, постійно називаючи яскравості екрану автоматическ-відрегулюйте і мерехтіння екрану. Дивіться цей звіт про помилку на інший пов'язаний з цим питання (з приводу зламаної функціональність функціональні клавіші з коробки), що припускає рішення мерехтіння проблеми;

У виправити обидві проблеми пропонується Камаль Мостафа від канонічної підтримки устаткування групи в рамках "Супутник" [2] ядра ППА, в той час як незалежні раніше патч показників функціональних клавіш лише питання (краще, звичайно, оновити колишній).


[1] у мене є в форматі XPS 13 Моделі, і до речі встановив 12.04 день, коли я отримав його... це не супутник машина, проте (див. [2]).

[2] "Супутник" проект компанії Dell сил на ринку розробників орієнтоване видання Делл XPS 13 ноутбук, з передвстановленою Убунту 12.04, і упаковані з цільовою смаколики

+536
philippeback 30 черв. 2019 р., 14:18:20

Ви можете використовувати setuid для команди, щоб зробити його так хто працює на бінарних корінь. Майте на увазі це величезна діра в безпеці, якщо бінарні порушена, то вони мають кореневої доступ до вашого ПК.

Здебільшого бітів setuid-це зло. Робить команду sudo /шлях/до/Бен дійсно не працює?

+519
Badmoonryzn 8 груд. 2019 р., 02:39:53

Чи можна вимкнути процесора, а не ядра? Я хочу зробити тест, щоб перевірити, якщо виконання може зробити велику різницю чи ні.

Я використовую Ubuntu 10.10.

+509
MycrofD 13 груд. 2012 р., 15:01:30

fossfreedom

Привіт всім, Я хотів би поставити мою кандидатуру на модератора спільноти - я відомий мій псевдонім fossfreedom - але мої друзі і колеги, як Давид - ДМ - небезпека миші (звідси і мій аватар)

хто я

Я Сімейний хлопець, двоє чудових дітей і прекрасна дружина.

У мене є ступінь магістра в галузі програмної інженерії. Моє життя обертається навколо моєї сім'ї, які завжди прийдуть в першу чергу.

Мої інтереси поза комп'ютерів театру, кіно і хороший гольф ... не обов'язково в такому порядку. Мій перший комп'ютер був на Бі-бі-сі мікро - вінтаж 1983 року, а мій перший комп'ютер з Windows 3.1 на основі x80286 в 1993 році

Моя кар'єра за останні 20 років в області інформаційних технологій створення великих систем в різних операційних системах і мовами програмування. Я прийшов в Ubuntu через свою роботу на початку своєї кар'єри з потужними (В7.10) і ніколи не озирався назад.

Я живу у Великобританії, але ви побачите мене вискакує протягом дня і ввечері (а іноді і ніч...)

Я активний учасник UbuntuForums (шоколад Убунту Мокко суміш), але ніщо не зрівняється гул запитайте Ubuntu!

Задати участь в Ubuntu

Я постійно дивуюся з людей і їх питання і відповіді я познайомився через Убунту.

Моя участь головним чином через голосування запитань і відповідей, редагування, маркування, виявлення простака і висунення питань для закриття досягнення золоті значки для

У минулому році мені пощастило бути збудований ряд 1 в репутаційному рейтингу з більш ніж 800+ відповіді - спасибі всім!

Чому я хочу бути модератором спільноти

Це дійсно просте питання ... я шанувальник Ubuntu і люблю цей сайт. Я завжди намагаюся допомогти поліпшити питання і відповіді, часто допомагаючи безпосередньо через відповіді і коментарі і пояснення & головне наступні запити та запитання.

Оскільки я такий частий Contributor я можу легко помітити очевидні повсякденних проблем. Модератор спільноти забезпечить лише трохи більше можливостей, щоб вжити заходів, коли співтовариство (це означає, що ви!) бажає він.

Моя філософія...

Прибиральний робота-часткова хорошого задати внесок в Ubuntu ... хороший модератор-це всього лише розширення хороший внесок.

Таким чином, у той час як я, можливо, вище, ніж середній представник користувача, я схожий на модератора спільноти як природний перехід до того, що я собі зробив, щоб допомогти поставити Убунту краще Вікі для всіх речей Убунту.

Запитайте Ubuntu повинна бути на сайті, що користувачі повинні звертатися за допомогою.

Обнадіює, прибирання і оновлення кожен повинен робити. Модератор спільноти зможуть якісно і ефективно ці завдання - не тільки працювати з спільнотою, але просто іноді вони призводять до прикладу, щоб домогтися цього.

Я не буду робити ніяких гучних обіцянок, за винятком двох:

  1. Зроблю все від мене залежне, щоб зробити це кращий сайт сайті StackOverflow, шляхом підвищення його профілю, забезпечуючи високу якість відповідей і ретельно прибирала-через співтовариство прапори.
  2. Бути спам купців страшний кошмар - вбивати тих, "золотий годинник" відповідає, що поп-дуже рідко!

Запитання від спільноти

Як би обранням модератора впливає на використання часу на сайті? Деякі інші номінанти бібліотекар-тип працювати, як їх основний внесок, а ви машину для вирішення проблем. Я знаю, що це несправедливо, але я цікаво, якщо ви мод просто перенесіть вашу продуктивність і Mojo на інші завдання, замість того, щоб збільшити здатність вносити внесок в сайт.

Вау - це добре питання.

Насправді, я вважаю, що роль модератора не буде мати ніякого впливу на Q&A це. Я задумався над тим, скільки я витратив на Q&as проти двірником речі типу - Я вірю, що він може бути стільки ж, скільки в співвідношенні 50/50, і особливо у 6 місячного графік виходу. Вірите чи ні, я не відповісти на Питання багато в день - всього три чи чотири в середньому!

+402
ACiDC0re 22 жовт. 2018 р., 06:57:30

Спочатку скопіюйте файл в/etc/коду валюти XDG/автозапуск/гном-брелок-СШ.робочого столу в ~/.конфіг/автозапуск/.

Потім відредагуйте ~/.конфігурації/автозапуск/гном-брелок-СШ.робочого столу для того щоб видалити такий рядок:

Включеною опцією nodisplay=true

і додайте наступний рядок в кінці:

Х-гном-автозапуск-включений=false

Це має відключити управління SSH, коли ви перезапустити сеанс. Щоб відключити ГОБЕЛЕ, зробити те ж саме з файлом у/etc/коду валюти XDG/автозапуск/гном-брелок-Гобеле.столі.

+379
keffe 13 черв. 2017 р., 10:11:22

Я встановив затвора, потім видалив його, і тепер друк екрану і Альт+принт екрані ярлики не викликаючи скріншоти з GNOME-скріншот. Як мені відновити цей параметр?

+359
Hansa 7 черв. 2016 р., 16:31:08

Якщо я спочатку розігріти смажену картоплю, коли я пекти картоплю або білок, мені здається, багато жиру в короткий час присмокталися з\випарувалася. Не розігрівати причиною цього і чи є спосіб я можу запобігти?

Для жиру, щоб бути видалені, я уявляю, що м'ясо ще є, щоб досягти тій же температурі жир поглинає масло, як і будь-який інший спосіб приготування їжі не. Тому, можливо, я використовую занадто багато сили і занадто довго, і потрібно зменшити? Чи є щось про те, як мікрохвильова піч працює, що робить його швидко випаровуються масла\жиру з їжі?

При повторному нагріванні такі речі, як картопля і білка, що може бути краще, Спосіб приготування, Щоб не втратити жиру\масла?

+308
Aisek 13 трав. 2015 р., 22:14:57

На список підтримуваних осудних пристроїв сканер відображається як повністю підтримується, але він каже:

дозвіл від 75 до 2400 точок на дюйм

Ось посилання для Newegg пункт список, де перераховані оптичних резолюції:

2400 х 4800dpi

Я тут трохи заплутався - це підтримка нормального не весь потенціал сканера? Я читаю це неправильно або списку просто не вказано достатньо інформації для мене?

+279
Thi Thi San 20 бер. 2022 р., 10:35:12

https://thehotelzephyr.com/reviews/, http://whispwriting.net/plugins/posting.php?mode=reply&f=31&t=32688&sid=020b4382a7c08de820a72104c5c7e91b, http://honggae.iposkorea.com/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=2142368&device=pc, http://www.9yuanmoli.com/bbs/home.php?mod=space&uid=318199, http://thanksafrica.com/bbs/board.php?bo_table=05_01&wr_id=40685, http://sanaldunyam.awardspace.biz/index.php?action=profile;u=110205, http://www.saju1004.net/bbs/board.php?bo_table=profile_03_17&wr_id=180057&&#c_228219, https://forums.shopbotix.com/index.php?PHPSESSID=d39813e6266a098195b95c9d28f98b32&action=profile;u=1128659;area=showposts, http://www.csmedia.co.kr/bbs/board.php?bo_table=product03&wr_id=54345&device=mobile, http://www.wbbet88.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=2882&pid=581599, https://www.theeggeadventure.com/webtrees/index.php?route=%2fwebtrees%2ftree%2fegge.ged%2fcontact&to=egge&url=https%3a%2f%2fwww.theeggeadventure.com%2fwebtrees%2ftree%2fegge.ged%2fcontact%3froute%3d%252fwebtrees%252ftree%252fegge.ged%252fcontact%26body%3dviagra%2520cost%2520australia%2520%253ca%2520href%253dhttps%253a%252f%252fsildenafilknq.com%253eviagra%2520warnings%253c%252fa%253e%2520sildenafil%2520otc%2520canada%2520%250d%250asildenafil%2520pronunciation%2520%253ca%2520href%253d%2522https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2522%253eviagra%2520side%2520effects%253c%252fa%253e%2520viagra%2520united%2520states%2520%250d%250asildenafil%2520100mg%2520australia%2520https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2520viagra%2520para%2520mujer%26from_email%3dtypewhere%2540awwlavepenuup1.ml%26from_name%3dwilliamdrerm%26subject%3dw8whco%26to%3degge%26url%3dhttps%253a%252f%252fwww.theeggeadventure.com%252fwebtrees%253froute%253d%25252fwebtrees%25252ftree%25252fegge.ged%25252findividual-l, https://mlii.love/forum.php?mod=viewthread&tid=133465&page=1&authorid=135278, http://garstfamily.com/index.php?route=%2ftree%2fgarst%2fcontact&body=sildenafil%20reviews%20%3ca%20href%3dhttps%3a%2f%2fsildenafilknq.com%3eviagra%20blue%20pill%3c%2fa%3e%20viagra%20wiki%20%0d%0aviagra%20prescription%20%3ca%20href%3d%22https%3a%2f%2fsildenafilknq.com%22%3esildenafil%20soft%20online%3c%2fa%3e%20sildenafil%2020%20mg%20%0d%0aviagra%20gel%20pills%20https%3a%2f%2fsildenafilknq.com%20sildenafil%20soft%20100mg&from_email=kisearter%40lramirofuurudz7.tk&from_name=williamrak&subject=l0tzg1&to=cgarst&url=http%3a%2f%2fgarstfamily.com%2findex.php%3froute%3d%252flogin%252fgarst%26url%3dhttp%253a%252f%252fgarstfamily.com%252findex.php%253froute%253d%25252ftree%25252fgarst%25252fcontact%2526body%253dtadalaf, http://xn--10-plcq.my-forum.ru/archive/index.php?thread-810391.html, https://www.koreafurniture.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=682481&&#c_760156, https://www.top-sino.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1175&pid=123365, https://www.totaljinhak.org/bbs/board.php?bo_table=susi_qna&wr_id=37871, https://www.weseematsu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=6839&pid=2933213, http://pension600.kr/bbs/board.php?bo_table=estimate&wr_id=266, http://jensmalmstrom.se/blog/2021/03/04/att-leka-med-elden-i-tjuvstaden?page=1004#comment-442869, https://dr-hardware.net/ar/product/156/, http://medicollege.thesome.com/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=24&&#c_1893, https://www.franken-fische.com/post/touch-slider-post?page=371#comment-2335630, https://www.censil.net/en/bbs/board.php?bo_table=m06_01&wr_id=31534, https://soccerform.ru/myachi/khokkey/reviews/, http://eng.dainfine.com/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=22579&device=pc, https://theairlinewebsite.com/topic/611998-kingston-aerospace-defence-contractor-acf-associates-acquired-by-peterboroughs-loomex-group-ygk-news/?do=findComment&comment=1981121, https://hiphopbasement.com/forum/showthread.php?4919-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a-%d0%a1%d0%83-%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95&p=90136&posted=1#post90136, http://jnsfamily.net/forum/topic/3442-2mg-cialis-sample-pack/?do=findComment&comment=51173, https://dev.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5797&pid=351959&page=6123&extra=#pid351959, http://qihuo.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=35701&page=1&authorid=193211, http://monitorlee.com/bbs/view.php?id=5&page=1&page_num=20&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=412241&category=1, http://sanaldunyam.awardspace.biz/index.php?PHPSESSID=025466c4b5f2511b2566f48c4674bd8e&action=profile;area=showposts;sa=messages;u=110205, https://roued.com/familytree/index.php?route=%2ffamilytree%2ftree%2frouedcunliffe%2fcontact&to=roued&url=https%3a%2f%2froued.com%2ffamilytree%2ftree%2frouedcunliffe%2fcontact%3froute%3d%252ffamilytree%252ftree%252frouedcunliffe%252fcontact%26body%3dviagra%2520jokes%2520%253ca%2520href%253dhttps%253a%252f%252fsildenafilknq.com%253eviagra%2520australia%2520pharmacy%253c%252fa%253e%2520sildenafil%2520soft%2520gel%2520capsule%2520%250d%250aotc%2520sildenafil%2520in%2520us%2520%253ca%2520href%253d%2522https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2522%253eviagra%2520from%2520india%253c%252fa%253e%2520sildenafil%2520medlineplus%2520%250d%250aviagra%2520usa%2520https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2520viagra%2520tablet%2520price%26from_email%3dbrunnisa%2540wwinnneerwedges42.ml%26from_name%3dwilliamcor%26subject%3dltzrt1%26to%3droued%26url%3dhttps%253a%252f%252froued.com%252ffamilytree%252ftree%252frouedcunliffe%252fcontact%253froute%253d%25252ffamilytree%25252ftree%25252frouedcunlif, http://gongganus.com/bbs/board.php?bo_table=gallery5010&wr_id=7022, http://cwg.mcafe.me/bbs/board.php?bo_table=pororo&wr_id=1&device=mobile, http://gang-yeon.com/bbs/board.php?bo_table=faq&wr_id=11839&&#c_21213, http://qihuo.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=38087&extra=page%3D1&ordertype=1, https://semitc.com/bbs/board.php?bo_table=contact&wr_id=39743&device=pc, http://tree.potts.net.au/login.php?url=login.php%3Furl%3Dmodule.php%253Fmod%253Dcontact%2526mod_action%253Dshow%2526to%253Djason%2526from_name%253Dwilliambat%2526from_email%253Devomihith%252540apaalfitsaigigon44.cf%2526subject%253Dtibtis%2526body%253Dviagra%252520capsule%252520price%252520%25255burl%25253dhttps%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%25255dsildenafil%252520pharmacy%252520australia%25255b%25252furl%25255d%252520viagra%252520tablets%252520uk%252520%25250d%25250aviagra%252520mexico%252520price%252520%25253ca%252520href%25253d%252522https%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%252522%25253esildenafil%252520otc%252520australia%25253c%25252fa%25253e%252520viagra%252520cialis%252520%25250d%25250asildenafil%252520dosage%252520by%252520weight%252520https%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%252520viagra%252520information%2526url%253D, http://tree.potts.net.au/login.php?url=login.php%3Furl%3Dmodule.php%253Fmod%253Dcontact%2526mod_action%253Dshow%2526to%253Djason%2526from_name%253Dwilliambat%2526from_email%253Devomihith%252540corseersseehcant16.ml%2526subject%253Dq6w379%2526body%253Dviagra%252520cream%252520in%252520india%252520%25255burl%25253dhttps%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%25255dsildenafil%252520indications%25255b%25252furl%25255d%252520sildenafil%252520110%252520mg%252520capsule%252520%25250d%25250aviagra%252520for%252520women%252520australia%252520%25253ca%252520href%25253d%252522https%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%252522%25253eviagra%252520cost%25253c%25252fa%25253e%252520sildenafil%252520pills%252520sildenafilsndz%252520com%252520%25250d%25250aviagra%252520on%252520steroids%252520https%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%252520sildenafil%252520de%252520100%252520mg%2526url%253D, https://charra.net/wbtr2/index.php?route=%2Fwbtr2%2Ftree%2Fcharchap%2Fcontact&to=pcharra&url=https%3A%2F%2Fcharra.net%2Fwbtr2%2Ftree%2Fcharchap%2Fcontact%3Froute%3D%252fwbtr2%252ftree%252fcharchap%252fcontact%26to%3Dpcharra%26url%3Dhttps%253a%252f%252fcharra.net%252fwbtr2%252ftree%252fcharchap%252fcontact%253froute%253d%25252fwbtr2%25252ftree%25252fcharchap%25252fcontact%2526body%253dsildenafil%252520oral%252520jelly%252520100mg%252520%25253ca%252520href%25253dhttps%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%25253eviagra%252520gel%252520australia%25253c%25252fa%25253e%252520viagra%252520generic%252520name%252520%25250d%25250ahow%252520to%252520use%252520viagra%252520%25253ca%252520href%25253d%252522https%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%252522%25253eviagra%252520men%25253c%25252fa%25253e%252520viagra%252520singapore%252520%25250d%25250asildenafil%252520sandoz%252520100%252520mg%252520https%25253a%25252f%25252fsildenafilknq.com%252520viagra%252520soft%252520canada%2526from_email%253dstassesig%252540lramirofuurudz7.tk%2526from_name%253dwilliamrog%2526subject%253dzrbo30%2526to%253dpcharra%2526url%253dhttps%25253a%25252f%25252fcharra.net%25252fwbtr2%25252ftree%25252fcharchap%25252fcontact%25253froute%25253d%2525252fwbtr2%2525252ftree%2525252fcharchap%2525252fcontact%252526body%25253dcialis%2525252, https://www.razboinici.ro/forum/msg.php?id=174, http://www.soe-parrot.com/home.php?mod=space&uid=159945, http://5ifenpfe.free.fr/fluxbbsvn/profile.php?id=45381, https://hauganslekt.no/index.php?route=%2ftree%2fhaugan%2fcontact&to=sverre&url=https%3a%2f%2fhauganslekt.no%3froute%3d%252ftree%252fhaugan%252fcontact%26body%3dsildenafil%2520in%2520singapore%2520%253ca%2520href%253dhttps%253a%252f%252fsildenafilknq.com%253esildenafil%2520medication%253c%252fa%253e%2520viagra%2520soft%2520canada%2520%250d%250aviagra%2520otc%2520usa%2520%253ca%2520href%253d%2522https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2522%253eviagra%2520in%2520usa%2520online%253c%252fa%253e%2520viagra%2520comparison%2520prices%2520%250d%250asildenafil%2520soft%2520tabs%2520https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2520viagra%2520boots%26from_email%3darrareedy%2540xtarirriialnus9.cf%26from_name%3dwilliammen%26subject%3dwk9v95%26to%3dhalvor07%26url%3dhttps%253a%252f%252fhauganslekt.no%253froute%253d%25252ftree%25252fhaugan%25252fcontact%2526to%253dsverre%2526url%253dhttps%25253a%25252f%25252fhauganslekt.no%25253froute%25253d%2525252ftree%2525252fhaugan%2525252fcontact%252526bo, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/en?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=hw6gdw&form.widgets.message=viagra%20tablets%20india%20%3ca%20href%3dhttps%3a/sildenafilknq.com%3esildenafil%20gel%3c/a%3e%20sildenafil%2050mg%20brand%20name%20%0d%0asildenafil%20100mg%20gel%20%3ca%20href%3d%22https%3a//sildenafilknq.com%22%3esildenafil%20troche%3c/a%3e%20sildenafil%20citrate%20tablets%20%0d%0aviagra%20united%20states%20https%3a//sildenafilknq.com%20sildenafil%20100%20mg&form.buttons.send=senden&protected_1=&post_path=/contact-info, http://xn--f1ai7a4a.xn--p1ai/viewtopic.php?t=111237, http://kidsjeongin.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33450&sfl=wr_name%2C1&stx=WilliamZoole, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/ar?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=1qbfuj&form.widgets.message=sildenafil%2020%20mg%20tablet%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%20triangle%3C/a%3E%20viagra%20otc%20usa%20%0D%0Asildenafil%20overnight%20shipping%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Esildenafil%20interactions%3C/a%3E%20sildenafil%20100mg%20uk%20paypal%20%0D%0Aviagra%20uk%20https%3A//sildenafilknq.com%20viagra%20today&form.buttons.send=enviar&protected_1=&post_path=/contact-info, http://6686.laogunqiu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7718416&page=1&authorid=35642, https://www.totaljinhak.org:443/bbs/board.php?bo_table=susi_qna&wr_id=37831&device=pc, https://www.176mw.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=187150&ptid=43, https://theairlinewebsite.com/topic/611998-kingston-aerospace-defence-contractor-acf-associates-acquired-by-peterboroughs-loomex-group-ygk-news/page/136/#comment-1981071, https://dev.t-firefly.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=5797&pid=351893, https://forums.talktaiwan.org/smf/index.php?PHPSESSID=mvf72jqun9td2t3pegh0sird15&topic=6226.16830, http://www.namdojb.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=204696, http://qihuo.org.cn/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=35701, https://slotinven.com/bbs/board.php?bo_table=contact, https://forum.hayate.eu/viewtopic.php?f=134&t=6368&p=437145#p437145, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/fr?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=1qbfuj&form.widgets.message=sildenafil%2020%20mg%20tablet%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%20triangle%3C/a%3E%20viagra%20otc%20usa%20%0D%0Asildenafil%20overnight%20shipping%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Esildenafil%20interactions%3C/a%3E%20sildenafil%20100mg%20uk%20paypal%20%0D%0Aviagra%20uk%20https%3A//sildenafilknq.com%20viagra%20today&form.buttons.send=enviar&protected_1=&post_path=/contact-info, https://63game.top/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=120190&pid=250707, http://tool.trend-marketing-academy.com/forum/index.php?PHPSESSID=0aaj600oo3amm08r74pit6cnu4&topic=823.0, http://thanksafrica.com/bbs/board.php?bo_table=05_01&wr_id=39544, https://hiphopbasement.com/forum/member.php?21806-WilliamFoxia&s=1a58e5ed2bfd09279dbd3ab032f7fa9f, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/ja?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=05ird4&form.widgets.message=viagra%20singapore%20pharmacy%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%20benefits%3C/a%3E%20sildenafil%20100mg%20beauty%20%0D%0Aviagra%20usa%20prescription%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Esildenafil%20tab%3C/a%3E%20rx%20sildenafil%20tablets%20%0D%0Aviagra%20gel%20https%3A//sildenafilknq.com%20viagra%20from%20canada%20pharmacy&form.buttons.send=envoyer&protected_1=&post_path=/contact-info, http://www.hustlersforum.com/viewtopic.php?t=51, http://qihuo.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=37654&page=1&authorid=193211, http://gangnamemin.com/bbs/board.php?bo_table=0501&wr_id=377, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/fr-ca?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=a8bck0&form.widgets.message=sildenafil%20price%20sildenafilsndz%20com%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Esildenafil%2050%20mg%20pill%3C/a%3E%20sildenafil%20100mg%20paypal%20%0D%0Asildenafil%20otc%20uk%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Eviagra%20price%20malaysia%3C/a%3E%20viagra%20information%20%0D%0Asildenafil%20indications%20https%3A//sildenafilknq.com%20viagra%20paypal%20australia&form.buttons.send=send&protected_1=&post_path=/contact-info, http://honggae.iposkorea.com/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=2142393&device=mobile, https://www.weseematsu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=6839&pid=2934812, http://sanaldunyam.awardspace.biz/index.php/topic,11655.0.html?PHPSESSID=751685c57fdb31b2826cbad4426e8654, http://dspk.co.kr/bbs/board.php?bo_table=inquiry_ko&wr_id=25378, https://www.weseematsu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=6839&pid=2933180, https://incredibleforest.net/ar/node/739?page=1416#comment-210898, http://atop21.co.kr/bbs/board.php?bo_table=feature&wr_id=62, https://dev.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5797&page=6120&authorid=0, http://01087796924.aaad.kr/bbs/board.php?bo_table=inquiry&wr_id=93688&&#c_303571, http://gjpr.iposbiz.co.kr/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=206, https://endowedrights.org/phpbb/viewtopic.php?t=64239, http://662.com.tw/viewthread.php?tid=1687924&extra=, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/zh?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=sljhnh&form.widgets.message=viagra%20mastercard%20online%20pharmacy%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%20plus%3C/a%3E%20viagra%20for%20women%20sale%20%0D%0Aviagra%20indications%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Esildenafil%20otc%20canada%3C/a%3E%20sildenafil%20medication%20%0D%0Aviagra%20alternative%20herbal%20supplement%20https%3A//sildenafilknq.com%20sildenafil%20over%20the%20counter&form.buttons.send=%3F%3F%3F%3F%3F&protected_1=&post_path=/contact-info, http://www.ihaomeijia.com/space-uid-133197.html, https://forums.talktaiwan.org/smf/index.php?PHPSESSID=mvf72jqun9td2t3pegh0sird15&action=post;quote=729758;topic=6226.16845;last_msg=729841, http://thanksafrica.com/bbs/board.php?bo_table=05_01&wr_id=40507, http://www.xn--9w3b97b7jo0t.com/bbs/board.php?bo_table=online&wr_id=60455&&#c_66178, https://sosyalbilgiler.gen.tr/admin/index.php?PHPSESSID=s7v0i1olo7l8f5g81s820am040&action=profile;u=8, https://sosyalbilgiler.gen.tr/admin/index.php?PHPSESSID=s7v0i1olo7l8f5g81s820am040&topic=8.0, http://www.designdarum.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=742775, http://bbs.17dra.com/home.php?mod=space&uid=214638, http://jcvb.is-programmer.com/guestbook/, http://combbs.molifan.net/space-uid-1814355.html, https://theairlinewebsite.com/topic/611998-kingston-aerospace-defence-contractor-acf-associates-acquired-by-peterboroughs-loomex-group-ygk-news/?do=findComment&comment=1980940, http://www2.nordost.ru/club/forum/msg/151981/, https://drrajeshgastro.com/myforum/showthread.php?tid=1681, https://forums.talktaiwan.org/smf/index.php?PHPSESSID=mvf72jqun9td2t3pegh0sird15&action=post;quote=729111;topic=6226.16845;last_msg=729841, https://andalasdisardegna.com/solidarieta/forum_details.php?sujet=17, http://www.dspk.co.kr/bbs/board.php?bo_table=inquiry_ko&wr_id=25380, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/fr?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=05ird4&form.widgets.message=viagra%20singapore%20pharmacy%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%20benefits%3C/a%3E%20sildenafil%20100mg%20beauty%20%0D%0Aviagra%20usa%20prescription%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Esildenafil%20tab%3C/a%3E%20rx%20sildenafil%20tablets%20%0D%0Aviagra%20gel%20https%3A//sildenafilknq.com%20viagra%20from%20canada%20pharmacy&form.buttons.send=envoyer&protected_1=&post_path=/contact-info, https://forums.talktaiwan.org/smf/index.php?PHPSESSID=mvf72jqun9td2t3pegh0sird15&action=post;quote=728632;topic=6226.16830;last_msg=729841, http://ghnbr1gv24.is-programmer.com/guestbook/, http://howoninc.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=272, https://www.club4woods.com/viewtopic.php?p=711&sid=25eec147904dc953ae8a57b0bee3ed35#p711, https://www.top-sino.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1113&pid=123078, http://soilep.iposkr.com/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=2142427, https://dev.t-firefly.com/thread-5797-6116-1.html, http://garstfamily.com/index.php?route=%2ftree%2fgarst%2fcontact&body=viagra%20results%20%3ca%20href%3dhttps%3a%2f%2fsildenafilknq.com%3esildenafil%20100%20mg%3c%2fa%3e%20viagra%20cvs%20%0d%0asildenafil%20usa%20%3ca%20href%3d%22https%3a%2f%2fsildenafilknq.com%22%3eviagra%20en%20ligne%3c%2fa%3e%20how%20does%20viagra%20work%20%0d%0aviagra%20cvs%20https%3a%2f%2fsildenafilknq.com%20sildenafil%20vs%20tadalafil&from_email=kisearter%40xtarirriialnus9.cf&from_name=williamrak&subject=ptv559&to=cgarst&url=http%3a%2f%2fgarstfamily.com%2findex.php%3froute%3d%252ftree%252fgarst%252findividual-list%26alpha%3d%2528, http://www.jangwontech.net/en/bbs/board.php?bo_table=en_qna&wr_id=431529, http://dr.96666668.net/forum.php?mod=viewthread&tid=365595&extra=, http://mtechnocenter.com/bbs/board.php?bo_table=qa2_n&wr_id=49, https://forums.talktaiwan.org/smf/index.php?PHPSESSID=dbdumj7rclu0g420f306clsis2&action=post;quote=728551;topic=6226.16830;last_msg=729841, http://www.mmecaw.com/?383197, http://tnfnorth.com/viewtopic.php?f=2&t=870442, http://rukids.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=71, http://www.stwx.net/space-uid-5536804.html, http://kidsjeongin.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33216, http://ww.xn--9w3b97b7jo0t.com/bbs/board.php?bo_table=online&wr_id=60551&&#c_66222, http://dreamsanctuary.gain.tw/viewthread.php?tid=167358&extra=, http://mikrobi-town-lite-ace.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1121541, http://imexmall.com/bbs/board.php?bo_table=bank&wr_id=1963, https://dev.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5797&pid=351741&page=6115&extra=#pid351741, http://www.mmecaw.com/home.php?mod=space&uid=383197&do=profile&from=space, http://dr.96666668.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=104115&pid=587591, http://numatetu.sakura.ne.jp/numatetu-seinenbu/?page_id=403&mingleforumaction=viewtopic&t=71.763#postid-35003, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/ja?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=iq0xm5&form.widgets.message=viagra%20boys%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%20script%3C/a%3E%20over%20the%20counter%20viagra%20%0D%0Asildenafil%20contraindications%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Eviagra%20from%20canada%3C/a%3E%20figral%20sildenafil%20100mg%20%0D%0Aviagra%20in%20europe%20https%3A//sildenafilknq.com%20sildenafil%2025%20mg&form.buttons.send=envoyer&protected_1=&post_path=/contact-info, http://demov.whalessoft.com/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=988, https://forums.shopbotix.com/index.php?PHPSESSID=e58645eaa1e0c8e5bd79aa724997baae&action=profile;area=showposts;sa=messages;u=1120510, http://garstfamily.com/index.php?route=%2Flogin%2Fgarst&url=http%3A%2F%2Fgarstfamily.com%2Findex.php%3Froute%3D%252ftree%252fgarst%252fcontact%26body%3Dsildenafil%2520reviews%2520%253ca%2520href%253dhttps%253a%252f%252fsildenafilknq.com%253eviagra%2520blue%2520pill%253c%252fa%253e%2520viagra%2520wiki%2520%250d%250aviagra%2520prescription%2520%253ca%2520href%253d%2522https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2522%253esildenafil%2520soft%2520online%253c%252fa%253e%2520sildenafil%252020%2520mg%2520%250d%250aviagra%2520gel%2520pills%2520https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2520sildenafil%2520soft%2520100mg%26from_email%3Dkisearter%2540lramirofuurudz7.tk%26from_name%3Dwilliamrak%26subject%3Dl0tzg1%26to%3Dcgarst%26url%3Dhttp%253a%252f%252fgarstfamily.com%252findex.php%253froute%253d%25252flogin%25252fgarst%2526url%253dhttp%25253a%25252f%25252fgarstfamily.com%25252findex.php%25253froute%25253d%2525252ftree%2525252fgarst%2525252fcontact%252526body%25253dtadalaf, https://permaculturauruguay.com/smf20/index.php?PHPSESSID=5d8a7fd02025401d9fdd7b1c85e9245b&action=profile;area=showposts;u=4, http://gncctv.posad.kr/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=662, http://makehope.paylog.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=130644, http://gagguy.is-programmer.com/guestbook/, http://kalmanfans.is-programmer.com/guestbook/, http://www.lamerleciel.com/bbs/board.php?bo_table=pension_qna&wr_id=1922&&#c_13950, http://tksoop.co.kr/bbs/board.php?bo_table=faq, http://www.cantel.co.kr/bbs/board.php?bo_table=s4_2&wr_id=78637, https://forums.shopbotix.com/index.php?PHPSESSID=966a1ef270ecbee7327e724cb08e5f26&action=profile;area=summary;u=1120510, http://www.kangaji.net/bbs/board.php?bo_table=cyber&wr_id=78685, https://lab4future.org/wiki/@@multilingual-selector/c0d6c16def1d45f18e4070c0553b8473/ar?form.widgets.sender_fullname=williamfoups&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=gojn1d&form.widgets.message=viagra%20soft%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%20next%20day%20delivery%3C/a%3E%20sildenafil%20paypal%20%0D%0Asildenafil%20citrate%20dosage%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Eviagra%20gel%20pills%3C/a%3E%20figral%20sildenafil%20100mg%20%0D%0Asildenafil%20pills%20https%3A//sildenafilknq.com%20sildenafil%20100%20no%20prescription&form.buttons.send=send&set_language=ar&post_path=/contact-info, https://forums.talktaiwan.org/smf/index.php?PHPSESSID=gjfhprr620lpctkllq5b9206o2&action=profile;area=showposts;sa=messages;u=1688512, http://gmincom.iposkr.com/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=2142407, https://www.top-sino.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1175&pid=123384, http://twmeme.com/viewthread.php?tid=4569&extra=, https://www.tulankide.com/@@multilingual-selector/854ee42e94a840e0be9690bd51bee9f4/es?post_path=/contact-info&form.buttons.send=enviar&form.widgets.sender_fullname=williamitalo&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.message=sildenafil%20soft%20tabs%20generic%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Esildenafil%20100mg%20generic%20mexico%3C/a%3E%20sildenafil%20paypal%20%0D%0Aviagra%20women%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Eviagra%20price%20comparison%20usa%3C/a%3E%20viagra%20usa%20prescription%20%0D%0Aviagra%20script%20https%3A//sildenafilknq.com%20100mg%20sildenafil%20no%20rx&set_language=es&form.widgets.subject=zea5dy, https://buengmalu.go.th/webboard/index.php?PHPSESSID=2c1fcd605390188c8a590cde36aad39e&msg=51814, http://garstfamily.com/index.php?route=%2Flogin%2Fgarst&url=http%3A%2F%2Fgarstfamily.com%2Findex.php%3Froute%3D%252ftree%252fgarst%252fcontact%26body%3Dviagra%2520pill%2520cost%2520canada%2520%253ca%2520href%253dhttps%253a%252f%252fsildenafilknq.com%253ecomprar%2520sildenafil%2520sin%2520receta%253c%252fa%253e%2520viagra%2520nz%2520%250d%250aviagra%2520prescription%2520%253ca%2520href%253d%2522https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2522%253esildenafil%2520sildenafilsndz%2520com%253c%252fa%253e%2520viagra%2520wiki%2520%250d%250asildenafil%2520citrate%2520australia%2520https%253a%252f%252fsildenafilknq.com%2520viagra%2520tablet%2520canada%26from_email%3Dkisearter%2540jewelllcolory4c3.cf%26from_name%3Dwilliamrak%26subject%3Dva3d8n%26to%3Dcgarst%26url%3Dhttp%253a%252f%252fgarstfamily.com%252findex.php%253froute%253d%25252ftree%25252fgarst%25252fcontact%2526body%253dtadalafil%252520uk%252520buy%252520%25253ca%252520href%25253dhttps%25253a%25252f%25252fazot, http://dr.96666668.net/forum.php?mod=viewthread&tid=104115&pid=600536&page=202&extra=#pid600536, https://theairlinewebsite.com/topic/611998-kingston-aerospace-defence-contractor-acf-associates-acquired-by-peterboroughs-loomex-group-ygk-news/?do=findComment&comment=1980936, http://rejinyangho.conocean.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=19, https://www.evifa.de/@@multilingual-selector/53144e3c9e34437e85cda3af32b1761b/de?form.widgets.comments=viagra%20tablet%20canada%20%3ca%20href%3dhttps%3a/sildenafilknq.com%3esildenafil%20tablets%20coupon%3c/a%3e%20sildenafil%20citrate%20tablets%20%0d%0aviagra%20history%20%3ca%20href%3d%22https%3a//sildenafilknq.com%22%3eviagra%20capsule%3c/a%3e%20viagra%2030%20mg%20%0d%0aviagra%20generico%20https%3a//sildenafilknq.com%20does%20sildenafil%20work&form.widgets.replyto=&form.buttons.submit=absenden&form.widgets.topic=8irjd6&set_language=de&_authenticator=632242200f158227322f92d90a1665c89062f1be, https://endowedrights.org/phpbb/viewtopic.php?t=64115, https://aatoys.lv/index.php?route=information/blogger&blogger_id=3, https://sfia-online.org/@@multilingual-selector/0817dea1803a4ae9a9e754a2eba54ac6/pl?form.widgets.sender_fullname=williamdem&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.subject=csg0cz&form.widgets.message=viagra%20effects%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%203%3C/a%3E%20viagra%20benefits%20%0D%0Asildenafil%20over%20the%20counter%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Eviagra%20otc%3C/a%3E%20joz%20sildenafil%20100mg%20%0D%0Ajoz%20sildenafil%20citrate%20https%3A//sildenafilknq.com%20viagra%20bestellen&form.buttons.send=%3F%3F&protected_1=&post_path=/contact-info, https://www.tulankide.com/@@multilingual-selector/854ee42e94a840e0be9690bd51bee9f4/en?post_path=/contact-info&form.buttons.send=bidali&form.widgets.sender_fullname=williamitalo&form.widgets.sender_from_address=wete&form.widgets.message=sildenafil%20citrate%20use%20women%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A/sildenafilknq.com%3Eviagra%20pills%20uk%3C/a%3E%20viagra%20australia%20pharmacy%20%0D%0Aviagra%20for%20women%20australia%20%3Ca%20href%3D%22https%3A//sildenafilknq.com%22%3Eviagra%20capsules%20in%20india%3C/a%3E%20viagra%20soft%20pills%20%0D%0Aviagra%20tablets%20uk%20https%3A//sildenafilknq.com%20viagra%20feminino&set_language=en&form.widgets.subject=y9ns3e, http://jnsfamily.net/forum/topic/3442-2mg-cialis-sample-pack/?do=findComment&comment=51149, http://gncctv.posad.kr/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=662&device=mobile, http://ximothy.com/member.php?70355-WilliamNor&s=94e16b5d6fd606ecdc924d367432fca4&tab=activitystream&type=friends&page=1, http://99963361.com/viewthread.php?tid=498954&pid=1252659&page=2&extra=page%3d1#pid1252659, http://sanaldunyam.awardspace.biz/index.php?PHPSESSID=025466c4b5f2511b2566f48c4674bd8e&action=profile;u=110205, https://mlii.love/thread-133803-1-1.html, http://www.xuesheng360.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1074565&do=index

+213
BigSack Jan 13, 2011, 1:52:24 PM

Я намагаюся видалити папку з моїх У1 зберігання. Я читав, що я повинен піти в У1 в моєму браузері, натисніть кнопку "Детальніше" поруч з папкою, і у відповідному випадаючому з'явиться. Це не так.

З файлами, так, є порушення, це дає можливість видалити або скачати файл. Але з папками, немає у списку, що випадає. Все, що відбувається, коли я натисніть кнопку "Детальніше" поряд з папка, яка з'являється порожній рядок в папці, і якщо я натискаю "ще", знову порожній рядок зникає.

Я припускаю, що це помилка ...? Чи це означало б, що і я щось упускаю? Що, в підсумку виходить, що я не можу робити те, що я хочу, щоб повністю видалити папку від U1.

+198
Zach Mertes 26 вер. 2010 р., 12:12:28

У мене Ubuntu 12.10. Я телеграфував у моєму посиланню ТП бездротовий доступ в Інтернет через USB adpter, але він не працює. Може хто-небудь сказати мені, де я можу знайти драйвери для Linux? Моя модель-це модель TL-WN722N 150 Мб/с.

+177
Luis Antonio 20 серп. 2022 р., 18:57:21

Багато людей спекулюють на биткоин. Люди, які зробили це на самому початку биткоин ігри (кілька місяців тому), ймовірно, величезні суми грошей.

У кінцевому рахунку це авантюра. Загальна думка говорить, що як Bitcoin є більш широко прийняті і витрачені на товари / послуги; обмінний курс буде рости.

Працює магазин, приймає биткоины, та/або витрати биткоины допоможе, що курс піде вгору.

+64
olasunkanmi craig 18 лют. 2020 р., 09:31:58

Хто-небудь знає, якщо Minecraft кишенькове видання на Ubuntu чіпати? Тому що я думаю
його встановлення, але не хочуть втратити всіх своїх світів.

+61
Sarvan R 16 черв. 2019 р., 10:52:52

Коли я йду їсти в ресторанах качку по-пекінськи, вони завжди приносять смачні дак ось, мені і друзів або мене та членів сім'ї, потім вони починають нарізати кілька штук на маленькі булочки, додати hoison соус, овочі, а потім роздати нам поїсти.

Потім, це майже здається шокуючим, вони забирають нашу качку подалі.

Це як...половина дак отвалите від нас...таємничим чином повернувся на кухню.

Так що тепер ми повинні замовити ще одну качку ...потім третя качка... + деякі тушковані страви, щоб заповнити нас усіх.

Отже, моє питання: чому це відбувається? Це лише мала частина качки їстівні? Нас обдирати? Е. Р., Вони тримають качку для себе для якоїсь мети? Роблячи супи приходить на розум.

Вони роблять суп з качки з качка, що нам треба поїсти?

Але тут ось ще цікаві obversvation: я помічаю, що качка по-пекінськи станцій технічного обслуговування в буфетах фактично викидає велику частину качки, після нарізав кілька штук, щоб зробити плюшки для людей, які стоять на лінії.

Так що, можливо, це всього лише те, що більшість качка несмачна. Але я хотів би деяку інформацію з цього форуму.

Заздалегідь спасибі!

+36
nexxuss 21 січ. 2018 р., 02:16:31

Показати питання з тегом